Voodoo Volts    Na rozdíl od grafické karty 3Dfx Voodoo 5 - 5500, která je napájena přes interní konektor, byl k Voodoo 5 - 6000 dodáván externí napájecí zdroj známý pod názvem Voodoo Volts. Důvodem je fakt, že spotřeba karty překračuje normy napájení přes AGP a dokonce i možnosti starších zdrojů. Proto se společnost 3Dfx rozhodla tento problém vyřešit externím napájením ze zdroje, který by byl dodáván společně s kartou. Zde najdete základní specifikace, informace o kompatibilitě a návod, jak zprovoznit kartu i bez externího zdroje.

UPOZORNĚNÍ: NERUČÍM ZA NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE, UVEDENÉ POSTUPY POUŽÍVEJTE POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!
Nesprávným zapojením a zacházením může dojít ke zničení karty a celého počítače!

    Spotřeba karty se odvíjí především od příkonu čtyřech procesorů VSA-100. Jeden VSA-100 má příkon (podle frekvence 143-183MHz) max. 11-15W. Ve výsledku zhruba 45-60W maximálně. Spotřeba pamětí je (díky použití SDR) již zanedbatelná; pohybuje se v jednotkách wattů. Celkový teoretický maximální odběr karty je 80W. Typický odběr bych odhadoval kolem 50W.

    Voodoo Volts existuje minimálně ve dvou základních verzích. Starší verze má širší 4-pinový konektor a voltáž +12/-12V (používána je především u starších revizí PCB). Novější má konektor typu "jack" a voltáž +12V/zem. Karty od revize 2 (2xxx a výš) je navíc možné napájet i interně systémem +12V/zem. Trochu problematicky se jeví revize 2 (2xxx), která používá starý zdroj (+12/-12V), ale interní napájení je +12V/zem.

Nové VVolts (vlevo, +12/zem) a staré VVolts (vpravo, +12/-12).
  Napájení V5-6k
  revize 1.(1xxx) 2. (2xxx) 3. a 4. (3xxx)
  řadič Intel HiNT
  VVolts +12/-12V (staré VoodooVolts) +12/zem (nové VV)
  interní NE +12/zem
Starý VVolts konektor (vlevo, +12/-12) a nový VVolts konektor (vpravo, +12/zem).
Interní napájení

    Druhá a třetí revize karty (série 2xxx a 3xxx) umožňují zavést napájení přímo do PCB. To je možné realizovat přímo z hlavního zdroje (+12V/zem). Konkrétní místo, kam je možné napájení zavést, je znázorněno na obrázku:    K levé čtveřici připojte +12V, k pravé čtveřici pak zem (rozvod od zdroje má dvě země a obě jsou označené černě; použijte zem pro +12V, to je ta blíže +12V vodiči. Vodič +12V je standardně v rozvodu značen žlutě). Detail:    Můžete se setkat i s kartou, která je už pro interní napájení upravena:    Existuje více způsobů, jak vodiče ke kartě připojit. Zde je výsledek jednoho z možných:

    Na závěr bych ještě chtěl připomenout, že pokud máte ke kartě originální Voodoo Volts, tak ho preferujte pře interním napájením. Nepokoušejte se používat neoriginální trafo pro externí napájení, s velkou pravděpodobností by došlo ke zničení karty.

© no-X 2004
akt. 06-03-2004
hlavní stránka